Is een eigen CAR polis verstandig?

Het antwoord hierop is ja. Als je aannemer een CAR verzekering heeft wil dat nog niet zeggen dat de onderaannemer daar ook onder valt. Voor De Goudse schreef Marco van Dijk, schade-expert van Dekra een blog waaruit blijkt dat een eigen CAR verzekering zo gek nog niet is.

De Blog van Marco van Dijk:


CAR-polis nodig?
Veel aannemers en klusbedrijven, met name kleinere, hebben zich niet verdiept in de mogelijkheden van het afdekken van risico’s met een CAR-verzekering. Het is een complex product, dat ook bij de gemiddelde verzekeringsadviseur wat buiten de scope blijft. Toch kan dit product, na een goede afweging, adequate dekking bieden voor risico’s die de ondernemer loopt bij schade aan het eigen uitgevoerde werk.

Als schade-expert voor aansprakelijkheids- en CAR-verzekeraars kom ik veel op bouwlocaties door heel Nederland. Grotere aannemers hebben het risico van schade aan het eigen werk doorgaans goed afgedekt met een CAR-verzekering. Dit al dan niet in overleg met hun opdrachtgever, waarbij grotere institutionele opdrachtgevers in de bouwwereld er vaak ook nog voor kiezen zelf een CAR-verzekering af te sluiten voor het totale werk.

Praktijkvoorbeeld
Bij de wat kleinere aannemers en de klusbedrijven ontbreekt de CAR-verzekering vaak. Zo zie ik nogal eens dat een installateur niet alleen onderhoud meer uitvoert maar ook een grotere opdracht ontvangt voor de aanleg van een totale badkamer. Vaak ook met tegelwerk, gietvloeren en luxe sanitair. Het tegelwerk en het aanbrengen van de gietvloer wordt dan vaak uitbesteed aan een onderaannemer. Laatst kwam ik op zo’n werk bij een particuliere opdrachtgever, waarbij schade was ontstaan aan de gietvloer in de vorm van blazen in de vloer. Het bleek dat de rvs-douchegoot niet goed aansloot op het tegelwerk van de douche. Daardoor liep er water onder de gietvloer, die over de hele eerste verdieping van de luxe villa was aangelegd.

De installateur had een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten en wij waren ingeschakeld door deze verzekeraar. Omdat niet duidelijk werd wie van de betrokkenen (de installateur of de tegelzetter) precies de fout had gemaakt, was de aansprakelijkheid niet aan te tonen. Bovendien is schade aan het eigen werk van de installateur niet gedekt op de eigen aansprakelijkheidsverzekering. Die dekt alleen de aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van derden.

Schade
Er was sprake van een forse schade: de gietvloer moest over de hele eerste verdieping opnieuw worden aangebracht: een schadepost van ruim € 20.000,-. Als de installateur een CAR-verzekering had afgesloten, waarop ook het werk van zijn onderaannemers is meeverzekerd, zou deze schade op die verzekering zijn gedekt onder Rubriek 1: Het Werk. Nu bleven de bouwende partijen (de installateur en zijn onderaannemer) met een forse niet-gedekte schade zitten.
Uiteraard moet het tussen de installateur en zijn onderaannemers goed in de overeenkomsten worden geregeld wie voor de CAR-verzekering zorgdraagt, maar dat is iets waar advies over in te winnen is.

Conclusie
De dagelijkse praktijk leert dat het ook voor kleinere aannemers en klusbedrijven zeker van belang kan zijn om de risico’s van schade aan het eigen werk met een CAR-verzekering af te dekken.

Deze blog is eerder geplaatst op de website www.goudseupdate.nl/car-polis-nodig.html en is met toestemming van De Goudse overgenomen.