Bestuurders Aansprakelijkheid

Directeuren en commissarissen van vennootschappen worden steeds vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld vanwege wanbeleid of falend toezicht. Dit komt niet alleen voor bij grote, beursgenoteerde bedrijven, maar zeker ook in het MKB. Hoewel een claim niet altijd toegewezen wordt, brengt deze wel vaak hoge juridische kosten met zich mee. De bestuurder draait persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advies- en verweerkosten, ten koste van zijn of haar privé-vermogen.

Enkele voorbeelden van kennelijk onbehoorlijk bestuur die kunnen leiden tot aanspraken:

  • Het zich niet tijdig indekken tegen voorzienbare (financiële) risico’s, zoals het doen van onverantwoorde investeringen;
  • Het zich niet voldoende vergewissen van de kredietwaardigheid van een contractpartner;
  • Het ontrekken van vermogen aan een dochtervennootschap, waardoor diens solvabiliteit en liquiditeit niet meer toereikend zijn;
  • Het door een bestuurder niet verschaffen van juiste en volledige informatie aan de Raad van Commissarissen.

Gebrek aan ervaring en/of deskundigheid van de bestuurder is geen geldig excuus!

Graag wijzen wij u dan ook op de mogelijkheid om dit risico af te dekken. Met de Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheidsverzekering (BAV) kunt u zich verzekeren tegen dergelijke aanspraken op uw privé-vermogen. De dekking van de BCA-polis bestaat uit twee elementen:

  • Het bedrag van de schadevergoeding (inclusief schikking), die verzekerde moet betalen;
  • De kosten van verweer en advies. Dit zijn de juridische kosten die gemoeid zijn met het voeren van verweer tegen een aanspraken, ook al blijken deze ongegrond.

Bovenstaande risico’s zijn niet gedekt op andere verzekeringen, zoals de AVB (aansprakelijkheids-verzekering voor bedrijven) of een rechtsbijstandsverzekering.

Wilt u een offerte voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aanvragen bij een van de verzekeraars waar wij mee samenwerken, dan kunt u de formulieren hier downloaden. Een vergelijking van de voorwaarden treft u hier aan.

Wij bellen u

 UW GEGEVENS: