Levensverzekering

Een levensverzekering is een verzekering die gesloten wordt op het leven van iemand. Dat kan zijn een verzekering die uitkeert bij in leven zijn op een bepaalde datum, maar dat kan ook juist een verzekering zijn die uitkeert als een persoon voor of op een bepaalde datum komt te overlijden. Denk dan aan een uitvaartverzekering om de uivaart te kunnen betalen of aan een overlijdensrisico verzekering. Daar gaat deze pagina over.
Met een overlijdensrisicoverzekering bescherm je nabestaanden (jezelf, je partner, je gezin of bijvoorbeeld je compagnon) tegen financiele problemen na een overlijden. Je zorgt er dan voor dat er een zak met geld beschikbaar komt na het overlijden om in een financiele behoefte te kunnen voorzien.

Wat verzeker je?

Bij een overlijdensrisico verzekering ga je met een verzekeraar een overeenkomst aan waarbij je een uitkering krijgt van de verzekeraar als iemand waarvan je financieel afhankelijk bent (de verzekerde) komt te overlijden binnen een afgesproken tijd. Daar betaal je aan de verzekeraar een premie voor.

De partijen


Voor deze verzekering is van belang te weten welke partijen belangrijk zijn en welke we kunnen onderscheiden:

 • De Verzekeringnemer wil geld ontvangen van
 • de Verzekeraar als
 • de Verzekerde komt te overlijden. Hiervoor betaald
 • de Premiebetaler een premie aan de verzekeraar.

De spelregels van de belastingdienst

Van belang is dat je bij overlijden te maken hebt met de regels van de belastingdienst. Het gaat er dan om waar een eventuele uitkering terrecht komt.
Stel dat je zelf zowel verzekeringnemer, als verzekerde, als premiebetaler bent en je komt binnen de afgesproken periode te overlijden, dan keert de verzekeraar aan jou het verzekerde bedrag uit. Hiermee komt dit bedrag in je eigen nalatenschap. De erfgenamen betalen daarover dan erfbelasting.

Belasting voorkomen

Om dit nu te voorkomen is het verstandig dat de partij die het geld nodig heeft (bijvoorbeeld je partner) verzekeringnemer en premiebetaler is en dat jij verzekerde bent. In het geval dat je dan komt te overlijden, dan heeft je partner een afspraak met de verzekeraar dat hij/zij geld krijgt als jij komt te overlijden. Het geld komt dan niet in je nalatenschap maar gaat rechtstreeks naar je partner.

Verzekerd bedrag

Ook bij de overlijdensrisicoverzekering is van belang dat je nadenkt over welk risico je zelf wilt en kunt dragen. Het is verstandig het meerdere te verzekeren. Belangrijk is om na te gaan wat er minimaal uitgekeerd moet worden als de verzekerde komt te overlijden.

Looptijd

De duur van de verzekering is ook afhankelijk van het risico. Stel dat je bijvoorbeeld wil verzekeren dat er geld is zolang er kinderen zijn die nog financieel afhankelijk van je zijn (wettelijk ben je financieel verantwoordelijk tot hun 21e jaar). Dan zou de looptijd 21 jaar minus de leeftijd van het jongste kind kunnen zijn.
De vormen

Je kunt voor het verzekerde bedrag kiezen of je dat gelijkblijvensd wil laten of dat dat ieder jaar mag dalen. Van die laatste zijn er weer twee mogelijkheden.

 • Gelijkblijvend:In dit geval blijft het verzekerde bedrag gedurende de hele looptijd van de verzekering gelijk.Kom je nu na een maand te overlijden of pas na 10 jaar, dat maakt voor het bedrag niets uit, dat is altijd hetzelfde.
 • Lineair Dalend: hierbij daalt het verzekerde bedrag gedurende de looptijd van de verzekering met een gelijke daling. Het bedrag waarmee het verzekerde bedrag daalt is altijd gelijk.
 • Annuitair Dalend: Hierbij krijg je op de eindatum minder uitgekeerd dan in het begin. De daling is afhankelijk van het annuiteitenpercentage en daalt in het begin minder hard dan aan het einde van de looptijd. Dan gaat de daling juist steeds harder.
 • Grafiek dekkingsvormen ORV

Gelijkblijvend of leeftijsafhankelijke premie

Er zijn twee soorten premies. Dat zijn:

 • De gelijkblijvende premie:
  In dit geval blijft de premie gedurende de gehele looptijd van de verzekering gelijk.
 • leeftijdsafhankelijke premie:
  In dit geval is de premie afhankelijk van de leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe dichter bij het moment van overlijden, hoe hoger het risico dat de verzekeraar moet uitkeren. Dat betekend dat de premie dus stijgt naarmate je ouder wordt.

Nabestaanden Pensioen

Als je in loondienst bent, dan is de kans groot dat je deelneemt in een pensioenregeling. Daarin is vaak een nabestaanden- en een wezenpensioenpensioen verzekerd. Hiermee kun je rekening houden met het te verzekeren bedrag.

Medische informatie

Voor het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering wil de verzekeraar informatie ontvangen over welk risico ze in huis halen. Dat gebeurt door het invullen van een gezondheidsverklaring, al dan niet aangevuld met een medisch onderzoek. Belangrijk is om deze juist en naar waarheid in te vullen.

Afwijkend medisch advies

Zet op de gezondheidsverklaring altijd dat je bij een afwijkend medisch advies vooraf geïnformeerd wil worden. Je kunt dan de aanvraag intrekken. Hierdoor hoef je bij een andere verzekeraar niet te melden dat je geweigerd bent of aangepaste voorwaarden / uitsluitingen aangeboden hebt gekregen.Onze rol

Wij hechten grote waarde aan een duidelijk advies, duidelijke producten, duidelijke uitleg en duidelijkheid over onze kosten. Daarom beschrijven wij hier de 5 stappen die je doorloopt bij de aanvraag van je overlijdensrisico-verzekering.

 • Stap 1: Informeren
  Wij geven uitleg over onszelf en het adviestraject. Na deze fase weet je precies wat je van ons kan verwachten.
 • Stap 2: Inventarisatie
  Wij willen zoveel mogelijk weten over je (financiële) situatie, wensen en levensstijl. Zo weet je zeker dat met alle factoren in je huidige situatie rekening wordt gehouden. Deze informatie leggen wij vast in een klantprofiel.
 • Stap 3: Advies
  Aan de hand van alle geïnventariseerde gegevens stellen wij een persoonlijk advies samen. Dit bestaat uit een combinatie van een passende verzekering en de bijbehorende voorwaarden. Uiteraard lichten wij ons advies toe.
 • Stap 4: Bemiddeling
  In deze stap bemiddelen wij met de door jou gekozen maatschappij. Uiteindelijk bepaal je zelf welke vorm van overlijdensrisicoverzekering bij jou passen. Je hebt hierbij een keuze in o.a. looptijd, verzekerde bedrag, gelijkblijvende of dalende uitkering. Nadat je een keuze hebt gemaakt, begeleiden wij alle administratieve zaken voor de aanvraag van de verzekering.
 • Stap 5: Beheer en nazorg
  Onze dienstverlening houdt niet op nadat de verzekering is gesloten. Wij beantwoorden je vragen en geven toelichting als dat nodig is. Wij bemiddelen bij problemen en begeleiden eventuele schademeldingen. Wij vinden het belangrijk dat ook in de toekomst de arbeidsongeschiktheid-verzekering en het advies bij je blijven passen.

Advies uren
Met een advies zijn wij gemiddeld genomen 5 uur bezig. Daarin zitten de hierboven genoemde stappen 1 tot en met 4. De ervaring leert dat er na het eerste advies met offertes vaak nog afwijkende berekeningen gevraagd worden.

Onze kosten

Voor bovengenoemde adviesgebieden werken wij met vaste tarieven (2023), odat vooraf duidelijk is wat de kosten zijn:

 • Adviesmodule: Stap 1 tot en met 3 = € 325,-
 • Bemiddelingsmodule: Stap 4 = € 75,- (kan niet zonder de adviesmodule)
 • Beheer en nazorg: Uurtarief van € 121,00 per uur

BTW
Tarieven die bedoeld zijn om te bemiddelen zijn niet met BTW belast. Wordt enkel gekozen voor de adviesmodule, of advies op basis van het uurtarief, dan worden de bedragen verhoogd met de BTW in rekening gebracht.

Formulieren ORV