Handige links

Hieronder een aantal links die heel handig zijn voor informatie:

Over de Oudedag

Mijnpensioenoverzicht.nl Welke pensioenen heb je waar opgebouwd? Via Mijnpensioenoverzicht.nl kun je met behulp van je DigiD code sinds januari 2011 een overzicht krijgen van je pensioenaanspraken.

Berekenen AOW leeftijd De AOW leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. Op de site van de SVB kun je berekenen wat je AOW leeftijd gaat worden.

Over Woningen

WOZ Waarde Als je wil weten wat de WOZ waarde van een woning is, dan kun je dat opvragen bij het WOZ waardeloket. Via de website https://www.wozwaardeloket.nl/index.jsp kun je met behulp van postcode en huisnummer de WOZ waarde van bijna alle woningen in Nederland opvragen.

Meer weten over een gebouw? Als je meer wilt weten over een gebouw, dan kun je dat opvragen bij het Kadaster. Via de website www.bagviewer.kadaster.nl kun je eenvoudig dingen vinden zoals bijvoorbeeld het vloeroppervlak of het bouwjaar.

Rijksmonument Wil je weten of een gebouw een rijksmonument is, dan kun je dat terugvinden op de website monumenten.nl

Schades, Oude polissen / verzekeraars

Schade verleden weten? Dit kan via de Stichting Cis. Hier kun je een aanvraag doen voor een uitdraai uit dit register. Alle schades worden daar gemeld door verzekeraars.

Oude polissen Wil je weten waar een polis loopt van een levensverzekeraar die inmiddels niet meer bestaat? Kijk dan op de zoekservice van het verbond van verzekeraars. Hier kun je terugvinden wat de rechtsopvolger is van een verzekeraar.

Over Voertuigen

Beveiligingscheck auto's Wil je weten of er een beveiliging of een geldig beveiligingscertificaat op een auto zit, kijk dan met behulp van het kenteken op de Kiwa beveiligingscheck

Overige handige links

Betalingsmoraal? In het BKR wordt bijgehouden of je netjes aan je betalingsverplichtingen voldoet als het gaat om leningen. Met IdiN (inloggen via je bank) kun je hier een uitdraai opvragen van je gegevens.

Is iemand failliet? Wil je weten of iemand of een bedrijf failliet is, dan kun je dat terugvinden in het insolventieregister. Hierin worden ook de verslagen van de curator gepubliceerd.

GroepsAfspraak maken Een afspraak plannen met meerdere mensen tegelijk is vaak een lastige klus. Met de datumprikker wordt dat een fluitje van een cent, en heb je zo een overzicht op welke datum de meeste mensen kunnen.

Iets berekenen? Als je iets wil berekenen dan is de kans zeer groot dat dat kan via de website berekenhet.nl. Dat kan zijn van wat je bruto moet verdienen om netto een bepaald bedrag over te houden tot de belasting die je moet betalen als je wat schenkt.