Datarisks Verzekering

Het gebeurt steeds vaker dat gevoelige informatie op straat komt te liggen. De wetgever is bezig om een meldplicht te maken voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Bij datalekken waarbij er een kans bestaat op verlies, diefstal of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet een melding gemaakt worden bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp)en in veel gevallen ook aan de betrokkene. Vergeet een organisatie dit te melden bij het Cbp dan kan dat leiden tot een boete van € 450.000.
De gevolgen van de diefstal van data is nog veel groter. Niet alleen het gehackte bedrijf wordt getroffen door cybercriminaliteit, maar ook toeleveranciers en klanten lijden vaak schade. Als gevolg hiervan worden bedrijven niet alleen geconfronteerd met hoge kosten die de aansprakelijkheidstelling en rechtsbijstand met zich meebrengen, maar moeten zij tevens forensisch onderzoek laten verrichten, alle gedupeerde klanten informeren en maatregelen nemen om de reputatieschade tot een minimum te beperken.

Wat is inbreuk op data

Een inbreuk op data, is een incident waarbij gevoelige, beschermde of vertrouwelijke gegevens; gekopieerd, overgedragen, gestolen of gebruikt worden door een persoon die niet bevoegd is om deze handelingen uit te voeren. Een data inbreuk op gegevens kan betrekking hebben op: financiële informatie zoals creditcard- of bankgegevens, persoonlijke gezondheidsinformatie, persoonlijke toegangsgegevens, handelsgeheimen of intellectuele eigendommen.
Mogelijke oorzaken

  • Geen adequate beveiliging van de website;
  • Verlies of diefstal van mobiele toestellen, zoals telefoons, USB sticks, Laptops, Tablets etc.;
  • Cyberaanvallen;

Datalek Quickscan


Of er sprake is van een datalek die gemeld moet worden is eenvoudig te achterhalen via de quickscan van Kennedy Van der Laan.

Waar kun je je tegen verzekeren

Via de door ons aangeboden polis van verzekeraar Hiscox, verzeker je je tegen de kosten van de schade en de servicekosten. Verder vallen onder de dekking alle kosten voor forensisch onderzoek, het informeren van klanten en andere betrokkenen, het inschakelen van een PR-specialist in geval van reputatieschade, juridische bijstand, schade als gevolg van e-mails en/of de website, herstel en/of vervanging van informatie, losgeld en inkomstenderving. De premie is afhankelijk van de gekozen dekking en de omzet die het bedrijf maakt.

Data Risks

De premie per jaar bij een jaaromzet van:

Verzekerd bedrag per aanspraak en maximaal per verzekeringsjaar Tot en met € 500.000 Tussen € 500.001 en € 1.500.000 Tussen € 1.500.001 en € 3.000.000 Tussen € 3.000.001 en € 5.000.000
€ 250.000 € 845 € 985 € 1.150 € 1.310
€ 500.000 € 985 € 1.170 € 1.325 € 1.575
€ 750.000 € 1.160 € 1.350 € 1.550 € 1.755
€ 1.000.000 € 1.275 € 1.525 € 1.685 € 1.975

De premies zijn exclusief assurantiebelasting en poliskosten.


Data Risks Plus

De premie per jaar bij een jaaromzet van:

Verzekerd bedrag per aanspraak en maximaal per verzekeringsjaar Tussen € 5.000.001 en € 10.000.000 Tussen € 10.000.001 en € 20.000.000 Tussen € 20.000.001 en € 35.000.000 Tussen € 35.000.001 en € 50.000.000
€ 250.000 € 2.450 € 3.250 € 3.950 € 4.750
€ 500.000 € 3.250 € 3.950 € 4.750 € 5.500
€ 750.000 € 3.950 € 4.750 € 5.500 € 6.450
€ 1.000.000 € 4.750 € 5.500 € 6.450 € 7.350

De premies zijn exclusief assurantiebelasting en poliskosten.


Documenten

XXX
XXX

Ziektekosten

Collectieve Basispremie's 2016

Restitutie Natura
Amersfoortse € 107,95 NVT
CZ € 102,95 € 97,60
CZ Bewust NVT € 94,21
Delta Lloyd € 98,90 NVT
ONVZ € 106,65 NVT
ONVZ ZZP/MKB € 101,15 NVT
Stad Holland € 102,00 NVT
VGZ via Turien € 102,56 € 97,16
Avero via Turien € 104,76 € 101,24

Uw polis vergelijken? Mail ons uw polis en wensen.

Wij bellen u

 UW GEGEVENS: