Adres gegevensSporenburg AdviesGroep
Ertskade 121
1019 ED
Amsterdam
tel: (020) 419 80 09
info@sagbv.nl


Hoe worden wij beloond?

De beloning voor onze dienstverlening hangt af van het type product en het soort dienstverlening. Daar waar mogelijk hebben wij gekozen voor het provisiemodel. Dit om geen tijd te hoeven bijhouden en om vooral bezig te zijn met goed advies. Als provisie niet kan of mag, dan werken we daar waar mogelijk graag met vooraf afgesproken vaste bedragen. Dat is wel zo helder.


Provisie

Op schade- en ziektekostenverzekeringen en op kredieten krijgen wij provisie van de verzekeraar, die door de verzekeraar rechtstreeks aan ons wordt betaald. U ontvangt daarvoor geen aparte rekening, dit bedrag zit in de premie verwerkt. De hoogte van de provisie is afhankelijk van het product.


Afgesproken bedrag

Voor levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, overige financiele adviezen, belastingaangiftes en dienstverlening berekenen wij u een vergoeding op basis bedragen per handeling. De kosten voor bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsadvies zijn voor het advies en de bemiddeling op basis van vaste tarieven. Mochten er toekomstige advieze zijn dan rekenen we een op dat moment geldend uurtarief. Meer hierover is te vinden op de AOV pagina.

Uurtarief

Daar waar een vast bedrag lastig is, bijvoorbeeld bij een financiele coaching, werken we op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief. Vooraf stellen wij u daarvan op de hoogte en geven u een schatting van de kosten. Wij specificeren onze nota’s en de in rekening gebrachte uren.Abonnementen

Wij werken niet met een abonnementensysteem. Bij ons dus geen vaste kosten omdat wij in onze systemen een polis hebben geregistreerd.

Dienstverlenings-Documenten:

We willen graag vooraf duidelijk communiceren over wat u van ons kunt verwachten en hoe wij betaald worden. In onderstaande documenten staat daar meer over.