CAR Verzekering voor particulieren

Bij (ver)bouwen van de (eigen) woning komt heel wat kijken. Daarbij horen allerlei risico’s, waarvoor een gewone opstal- en inboedelverzekering geen dekking geeft. Deze risico's kunnen apart verzekerd worden in een CAR verzekering. CAR staat voor Construction All Risk. De verzekering dekt de opdrachtgever(s) en alle andere betrokken partijen tegen de materiële schade ten gevolge van:

 • diefstal,
 • weersinvloeden,
 • fouten door de bouwers,
 • omvallen van net gemetselde muren,
 • fouten in het ontwerp etc.

Eigenlijk alle risico's die je tegenkomt bij verbouwingen. Veel aannemers bieden de dekking standaard aan in hun offertes. Het gaat dan alleen om hun eigen werk. Doet de opdrachtgever zelf nog iets, dan zijn de gevolgen daarvan niet gedekt. Door als opdrachtgever zelf een CAR verzekering te sluiten dek je je in tegen de financiële gevolgen van die risico’s.

De Rubrieken

De CAR-verzekering voor opdrachtgevers kent een viertal van belang zijnde rubrieken:

 • Rubriek 1, Het werk.
  Hiermee wordt "het kapot gaan" van het werk door bijvoorbeeld storm, brand, instorting en waterschade gedekt, evenals diefstal van bouwmaterialen en/of vandalismeschade aan het bouwwerk.
 • Rubriek 2, Aansprakelijkheid.
  Hiermee wordt schade gedekt die veroorzaakt wordt door de uitvoering van de werkzaamheden op de bouwlocatie aan bijvoorbeeld het naastgelegen pand.
 • Rubriek 3, Eigendommen/opzicht.
  Hiermee wordt "het kapot gaan" van eigendommen van de verzekeringnemer, maar ook van de bij de bouw betrokken partijen, als gevolg van de uitvoering van het werk gedekt. Denk hierbij aan het ontstaan van scheuren in bestaande muren, of zelfs het instorten van een (deel) van een bestaand gebouw.
 • Rubriek 4, Extra Huisvestingskosten.
  Hiermee worden de noodzakelijke extra huisvestingskosten van de verzekeringnemer gedekt die ontstaan als een bouwwerk als gevolg van een schade in een van de bovengenoemde rubrieken voor extra huisvesting.

Verzekeraars

Er zijn een aantal verzekeraars waarbij deze verzekering door particulieren kan worden afgesloten. De bij ons bekende verzekeraars zijn:

 • HDI-Gerling;
 • Nationale Nederlanden;
 • Centraal Beheer Achmea.

De premie

De premie hangt van een aantal zaken af.
Ten eerste de bouwkosten, wat kost het om de volledige verbouwing te realiseren.
Ten tweede de dekking, wat moet er verzekerd worden.
En ten derde de verzekeraar, die ieder hun eigen minimale premie kennen.
Voor een verbouwing tot € 100.000,- met een verzekering in rubriek 1 is de minimale premie € 275,-. Voor Rubriek 2 is dat minimaal € 50,-. Nationale Nederlanden heeft op haar aanvraagformulier de premiebedragen bij de verzekerde sommen staan.

Hulpmateriaal

Niet standaard meeverzekerd is schade aan gehuurd hulpmateriaal zoals bijvoorbeeld een bouwlift. Schade door het hulpmateriaal is gedekt onder de aansprakelijkheidsdekking van de polis. In overleg met de verzekeraar kan gekeken worden of dat meeverzekerd kan worden. Als richtpremie dient rekening gehouden te worden met 30%o van de waarde. Als eigen risico is moet gerekend worden op € 1.250,- (bron: Delta Lloyd).
Schade voorbeelden

Scheuren bij de buren
Door een stevige verbouwing, waaronder het aanpassen van een dragende constructie in een particulier woonhuis, zijn er bij de buren scheuren in de muren ontstaan. Omdat er een nul meting gemaakt was, hebben we kunnen aantonen dat de schade tijdens de verbouwing ontstaan is. De kosten van het herstel zijn, onder aftrek van het eigen risico door de verzekeraar betaald.

Gebroken ruit
Bij een verbouwing zijn de grote dubbelglasramen uit de oude woning tijdelijk opgeslagen in de tuin op een bok. Op het moment van terugplaatsen ontstond er een grote scheur in het raam waardoor die onbruikbaar werd. De kosten van een nieuwe ruit zijn onder aftrek van het eigen risico door de verzekeraar betaald.

Voorbeeld van een schade-expert
Marco van Dijk is schade-expert en heeft een blog geschreven waaruit blijkt hoe het fout kan gaan.

Veel gebruikte termen

 • Onderhoudstermijn
  Een onderhoudstermijn kan in aannemingsovereenkomsten worden opgenomen. Dit betekent dat de gebreken die zich openbaren na de oplevering, maar binnen de afgesproken onderhoudsperiode ook nog door de aannemer hersteld worden.
 • Onder een CAR-verzekering wordt gedekt schade tijdens de bouwtermijn alsmede - mits overeengekomen - de onderhoudstermijn, d.w.z. de termijn volgend op de eerste oplevering. De onderhoudstermijn is veelal enkele maanden tot een jaar en dient om bij de opleveringscontrole ontdekte tekortkomingen alsnog te elimineren.Redenen voor een Eigen verzekering

 • Alle partijen zijn meeverzekerd. Dus ook de nevenaannemers die de particulier zelf opdracht heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de parketvloerenlegger of keukeninstallateur. Hoe dit fout kan lopen lees je in deze blog
 • Als de particulier zelf (delen van) de bouw uitvoert, zijn die werkzaamheden ook gedekt;
 • Zekerheid dat de premie is betaald en er (dus) adequate dekking is. De particulier is dus niet afhankelijk van de polis van de aannemer.
 • De controle over de schadeafwikkeling is in eigen handen.
 • Bij faillissement van de aannemer valt de eventuele uitkering niet in de failliete boedel.

Onze kosten

Het aanvragen en adviseren over de CAR verzekering vergt veel tijd. Voor onze bestaande relaties die meerdere verzekeringen via ons hebben lopen bieden we deze dienstverlening als service aan, dat wil zeggen dat we daarvoor, naast de provisie van 10 tot 15% van de premie, geen aanvullende kosten in rekening brengen.

Geen bestaande relatie?
Uiteraard is het voor anderen ook mogelijk om de verzekeringen via ons af te sluiten. We brengen daarvoor wel aanvullende kosten in rekening (naast de provisie die wij van de verzekeraar ontvangen). Dit is een tarief van € 125,-, ongeacht of de verzekering doorgaat of niet. Hierin zit begrepen het telefonisch overleg over de verzekering, het opvragen van de diverse offertes en het afsluiten van de verzekering. Bij claims rekenen we voor de afhandeling van de schade wederom een vast tarief van € 125,-.

Klant worden?
Het is ook mogelijk om klant van ons kantoor te worden en de bestaande verzekeringen naar ons over te zetten. De kosten voor de CAR verzekering komen dan te vervallen.

Nul Meting

 • Om achteraf problemen te voorkomen is het verstandig om bij de buren een zogenaamde nul meting (ook wel bouwkundige voor-opname) te laten maken. Hiermee leg je vast wat de staat van het pand van de buren is voordat je gaat beginnen met (ver)bouwen.
 • Een bureau dat dat bijvoorbeeld kan doen is TVW Expertise.