Ziektekostenverzekeringen 2023

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht verzekerd tegen ziektekosten middels de basisverzekering. De overheid bepaald wat er in die verzekering wel en niet gedekt is. Ook bepalen ze het eigen risico dat iedereen moet betalen als er gebruik gemaakt wordt van zorg. Alles hierover staat op de website van de overheid.

Restitutie, Natura, Budget of Combinatie

De verplichte basisverzekering is er in twee soorten, een natura- of een restitutiepolis. Bij een natura verzekering heeft een ziektekostenverzekeraar afspraken gemaakt met zorgverleners. De zorg zal bij deze contractpartijen afgenomen moeten worden, denk hierbij aan de specialist of aan het merk medicijnen. Doe je dat niet dan moet je een deel van de rekening zelf betalen. Bij de restitutiepolis is deze beperking er niet, die betalen altijd de rekening van de zorgverlening die je zelf gekozen hebt.
Op de naturapolis is een variatie, de Budgetpolis. Voor de budgetpolis kun je maar bij een beperkt aantal zorgverleners terecht. Bij de naturapolis zijn dat er al meer en bij de restitutieverzekering is dat bij allemaal.
Veel restitutieverzekeraars kennen een vergoeding die gemaximeerd is op het marktconforme tarief. Bij deze polissen heb je dus vrije keuze van zorgverleners, maar is de maximale vergoeding vastgelegd. Vanaf 2017 mag dit geen restitutie meer heten, maar is dit een Combinatiepolis

Marktconforme Tarief

Vanaf 2017 staat ook de term marktconform tarief vast. De definitie is: "de kosten die in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend zijn te achten." In het verleden gebruikte verzekeraars deze term voor het gemiddeld gecontracteerde tarief.

Tandartsverzekering?

Een tandartsverzekering is een verzekering die je alleen afsluit als je een slecht gebit hebt of in het komende jaar een ingreep verwacht. Dat komt omdat een verzekering een maximale vergoeding op jaarbasis geeft. Haal je van die maximale vergoeding de premie voor deze verzekering af, dan resteert hetgeen je maximaal als voordeel uit de verzekering kunt halen. Bijvoorbeeld de tandengaaf250 dekking van Nationale Nederlanden, daarvoor betaal je in 2023 € 188,28 (12* € 15,69). De maximale vergoeding is € 250,-, waardoor het maximale te behalen voordeel € 61,72 is. Als je dan ook nog kijkt wat de vastgestelde maximale tarieven zijn (zie kolom rechts) dan is het in veel gevallen niet voordelig om een tandartsverzekering te sluiten. Anders is dat bijvoorbeeld bij Stad Holland. Daarin zit een tandartsdekking in de aanvullende verzekering waarin ook de overige dekkingen zitten.

Vergelijken

Het blijkt dat veel premievergelijkers op internet niet onafhankelijk zijn in hun vergelijking. We vergelijken de verzekeraars waarmee we samenwerken op basis van de wensen die u ons aangeeft. Hiermee weet u wat u kunt verwachten en dat niet alleen de premie, maar ook de dekking aansluit bij uw verwachtingen.

Met een aantal, waarmee we zeer goede ervaringen hebben, hebben we ook collectieve afspraken gemaakt. Hieronder geven we in het kort aan wat de specifieke kenmerken van deze verzekeraars zijn. Door op het logo van de verzekeraar, of op de blauwe naam te klikken kunt u eenvoudig zelf de premie van de betreffende verzekeraar berekenen en eventueel de polis aanvragen.

Snel kiezen

Geen tijd, maar toch een verstandige keuze maken? dit zijn de bijzonderheden van de verzekeraars waarvoor we een polis kunnen regelen met een prima dekking:

  • Is alternatieve geneeswijze belangrijk voor je, dan heeft Nationale Nederlanden een prima dekking.
  • Is Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar zonder wachttijd, dan heeft Nationale Nederlanden in de een prima dekking.
  • Wil je een prima restitutieverzekering inclusief de tandartskosten, kijk dan eens bij Stad Holland.

Vergelijkingen

Er zijn verschillende vergelijkers die we dit seizoen willen uittesten. Alleen als je ze in de praktijk gebruikt kom je er pas achter wat de handigste is. Uiteraard kun je ze hier testen. Wil je een vergelijking dan kun je ons ook gewoon aangeven wat je belangrijk vindt en wat de huidige polis is. Wij vergelijken dan wat er verkrijgbaar is.

Basispremies

Er blijven steeds minder zuivere restitutiepolissen over. in 2024 zijn dat er nog maar 3 waarvan a.s.r. er 1 is.

Collectieve Basispremie's 2023

Restitutie (R)
Combinatie (C)
Natura
ASR € 156,50 (R)*) € 137,50*)
CZ MKB € 149,00 (R) € 138,25
CZ ZZP Polis € 149,00 (R) € 138,25
CZ Bewust nvt € 131,90
NN € 137,45 (C) € 128,30
ONVZ individueel € 142,50 (C) nvt
ONVZ ZZP/MKB € 142,50 (C) nvt
Stad Holland € 140,75 (R) nvt
*) Alleen in combinatie met een AOV of ziekteverzuim van de werkgever. Gratis doorgaandekking (Bijv. fysiotherapie en psychologische zorg)
Verzekeringen vergelijken? Dat kan:
ZZP/MKB vergelijken
Particulier vergelijken

Uw polis vergelijken? Mail uw polis en wensen naar info@sagbv.nl

English information

Wat kost de tandarts

De maximum tarieven van de tandarts zijn wettelijk vastgesteld en staan op de website www.tandarts.nl.
Enkele voorbeelden voor 2023:
Een consult kost maximaal € 25,27,
Een kleine röntgenfoto € 18,62.
Een drievlaksvulling € 57,85.
Een kroon alleen € 292,57.

Wij bellen u

 UW GEGEVENS: 

Jaarbetaling premie

Amersfoortse:
NL32 ABNA 0243 5241 10
o.v.v. polisnummer + jaarpremie 2023

CZ:
NL85 INGB 0668 3390 63
o.v.v. relatienummer, jaarpremie 2023

ONVZ:
NL59 ABNA 0409 7010 17
o.v.v. relatienummer, jaarpremie 2023

Stad Holland:
NL42 ABNA 0201 1000 10
o.v.v. relatienummer, jaarpremie 2023

...