NCD Leden

De kans wordt steeds groter dat u als bestuurder en/of commissaris persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt. Het afschermen van uw privé-vermogen is dan ook steeds belangrijker. De verzekering dekt niet alleen de eventuele financiële gevolgen van de aansprakelijkheid, maar ook het verweer tegen die aanspraak. In samenwerking met Turien en Zurich kunnen we u, als lid van de NCD een korting aanbieden van 10% op de premie van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Voor meer informatie over dit type verzekering kunt u naar de BA startpagina

Zurich

Dat we dit in samenspraak doen met Zurich is niet verwonderlijk. Specifieke kenmerken van de verzekeraar en de polis zijn:

  • Zurich is een sterke en solide verzekeraar, die ruime voorwaarden kent (zie de vergelijking van de voorwaarden) tegen scherpe premies;
  • De kosten van verweer zijn meeverzekerd tot 50% bovenop het verzekerde bedrag;
  • Indien u langer dan 3 jaar bij Zurich verzekerd bent, dan is er 5 jaar gratis uitloopdekking in geval van bedrijfsbeëindiging, surseance of faillissement;
  • Onderlinge aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders is niet uitgesloten;
  • Kosten verbonden aan een officieel door de overheid of andere (toezichthoudende/regelgevende) instantie ingesteld onderzoek zijn meeverzekerd tot 10% van de verzekerde som met een maximum van € 250.000,- ;
  • kosten verbonden aan tegen verzekerde ingestelde tuchtrechtspraak tot 10 % van het verzekerde bedrag tot maximaal € 250.000,- ;
  • kosten aangewend tot herstel van goede naam of eer tot maximaal € 250.000,- ;
  • automatische gratis uitlooptermijn van 5 jaar voor gepensioneerde bestuurders en commissarissen;
  • Er is sprake van een primaire dekking dat wil zeggen dat ze nooit eerst naar een andere polis wijzen!

Offerte

Een indicatie van de premie is met de volgende tool te berekenen:

Wij bellen u

 UW GEGEVENS: